Menu

Program

Pondělí 8.7. / 8:00 / Pro děti / KD MlejnPříměstský tábor CIRKUS I. (8.7.-12.7.2024)
Vstupné3.500,- Kč
Pondělí 15.7. / 8:00 / Pro děti / KD MlejnMěšťáček s Lučinkou (15. – 19. 7. 2024)
Vstupné2.300,- Kč
Pondělí 29.7. / 8:00 / Pro děti / KD MlejnPříměstský tábor CIRKUS II. (29.7.-2.8.2024)
Vstupné3.500,- Kč

Informace o vstupném

Dětské pořady v neděli v 15h:

  • děti i dospělí 100 Kč

Divadelní a pohybová představení:

  • 250 / 150 / 100 Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)

Ostatní představení:

  • vstupné je uvedeno u jednotlivých představení, pohybuje se od 100 Kč do 400 Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)
  • speciální vstupné je avizováno u programů spolupořádaných MČ Praha 13 pro vybrané skupiny občanů

Koncerty:

  • vstupné je uvedeno u jednotlivých koncertů, pohybuje se od 150 Kč do 600 Kč
  • zvýhodněná cena platí pro studenty (do 26 let), ZTP, seniory (65+)

Zakoupené vstupenky je možno vrátit vždy, když je program zrušen ze strany pořadatele (důvody na straně umělce nebo KD Mlejn), a to do 7 dnů po datu jeho plánovaného konání. Dále je možno vstupenku vrátit před akcí, a to pouze v případě, že je program vyprodán a o vrácenou vstupenku má zájem další divák. V uvedených případech obdrží majitel vstupenky nazpět plnou hodnotu vstupného. V jiných případech se vstupné nevrací.